Když nepřicházejí peníze, lidé umírají. Humanitární programy v Jemenu jsou nuceně ukončovány kvůli nedostatku financování.

28. 8. 2019

Tuto katastrofální zprávu sdělil Úřad trvalého koordinátora a koordinátora humanitárních prací pro Jemen 21. srpna 2019. Níže uvádíme náš překlad, linky na původní dokumenty a zprávy a také dáváme ke stažení originál textu v pdf:

Závazky učiněné dárcovskými zeměmi na jednání na vysoké úrovni k humanitární krizi v Jemenu nebyly proměněny v reálné výsledky. Na jednání svolaném Generálním sekretářem OSN v únoru 2019 dárci přislíbili humanitárním organizacím zajistit 2,6 miliardy dolarů na pokrytí nejnutnějších životních potřeb více než 20 milionů Jemenců. K dnešnímu dni se podařilo shromáždit sotva polovinu. „Jsme zoufalí z nenaplněných slibů," říká Lise Grandeová, Humanitární koordinátor OSN pro Jemen. „Když nepřicházejí peníze, lidé umírají."

Ze 34 největších humanitárních programů v Jemenu mají zajištěno celoroční financování pouze 3. Některé dosud fungující byly nuceny ukončit činnost v posledních týdnech. Mnohé, rozsáhlé projekty určené na pomoc vyhladovělým rodinám v extrémní nouzi, ani nedokázaly začít. Šokujících počet 22 programů na záchranu života bude muset skončit v následujících 2 měsících, pokud neobdrží finanční podporu.

OSN byla v květnu nucena pozastavit také většinu očkovacích programů. Zásobování léky bylo pozastaveno rovněž a tisíce zdravotníků nedostává žádné peníze. Plány na výstavbu 30 nových nutričních středisek byly odloženy, 14 tak zvaných bezpečných domů a 4 zařízení specializovaná na duševní zdraví určená ženám byla zavřena. Čistička vody na zavlažování půdy ukončila činnost v červnu.

Pokud organizace neobdrží slíbené financování v nejbližších týdnech, příděl potravin pro 12 milionů lidí se dramaticky sníží a minimálně 2, 5 milionů podvyživených dětí bude odříznuto od péče, která je drží při životě.¨ 19 milionů lidí přijde o přístup ke zdravotní péči, včetně 1 milionu žen závislých na OSN v oblasti reprodukčního zdraví. Programy na čištění vody pro 5 milionů lidí se uzavřou v říjnu a desítky tisíc vysídlených rodin se mohou octnout bez domova.

„Tohle je největší humanitární operace na světě určená největší humanitární krizi," říká Grandeová. "Pokud obdržíme financování, dokážeme obrovské změny."

„Množství dárců plní své sliby a my jsme jim neskonale vděčni. S těmito penězi jsme byli schopni zdvojnásobit i ztrojnásobit pomoc v některých oblastech. Dopad je pak okamžitý. V polovině oblastí, kde lidé trpí hladomorem, jsme podmínky natolik zlepšily tak, že lidé již nejsou ohrožení smrtí hladem," dodává Grandeová.

 „Přežití milionů lidí, kteří se ne svou vinou stali obětmi konfliktu, je závislé na nás," apeluje Grandeová dále. „Celá situace je ostudná. Puká mi srdce, když se dívám do očí všem těm rodinám a říkám nemůžu vám pomoci, nemám peníze."

 Text OSN najdete v pdf ZDE »

Zdá se, že v Jemenu selhává vše „velké" a zůstává jen „malá" pomoc člověka člověku. Prosíme, velmi vás prosíme, pomozte i vy Sabině, která jen a jen s naší pomocí dokáže dát jedno teplé jídlo denně svým sousedům v nouzi, kterou si nedovedeme představit.  

Veškerou svou energii a čas, kdy nepracuje v zaměstnání, věnuje ona a celá její rodina projektu Pomůžu, jak můžu.  V této chvíli už máme úplně všechen materiál na chod kuchyně na první měsíce. „Musíme nějak ještě převézt nádrž na vodu. Autem to nešlo. Máme i poslední chybějící naplněné plynové bomby. Koupili jsme je „na výletě" od lidí, kteří potřebovali peníze.  Mám už hotové i seznamy rodin, které se u nás budou stravovat. Budeme si v nich odškrtávat kdo přišel, kdo ne a proč anebo jestli jsme rodině jídlo přinesli my.  Největší problém je definovat právě přesné místo pobytu. Většina lidí, kterým budeme pomáhat, má totiž jako svůj domov nějaký bývalý krámek nebo sklad. A to jsou navíc ti šťastnější. Moji synové obíhají všechny rodiny a znovu všem opakují, jak co bude fungovat," popisuje Sabina poslední dny přípravy startu provozu kuchyně Pomůžu, jak můžu. Nakoupený materiál a kopie seznamů prvních strávníků najdete vefotogalerii. Vše s českým a anglickým překladem budeme postupně doplňovat. Jakmile budeme mít první fotografie přímo z provozu, hned se s vámi podělíme i o ně.

Začátek září je tedy i začátkem skutečné pomoci lidí lidem. Vaší pomoci. Prosíme, pokračujte ve své pomoci.  Obrovské úsilí Sabiny nevzdávat se naděje uprostřed katastrofy a postarat o své sousedy, když už všechno selhává, za to stojí.

Ideální je, když nastavíte na svém účtu trvalý příkaz k úhradě. A to alespoň na částku 333 Kč měsíčně. Dáte tak jedno teplé jídlo denně jednomu člověku celý měsíc. Více peněz, je samozřejmě, více pomoci.

 

Lze to jednoduše a mnoho způsoby. I nákupem.

Číslo Transparentního korunového účtu (CZK): 2701537846/2010

Číslo Transparentního Euro účtu (€): 2301537847/2010

Sbírka na darujme.cz »

Plugin do prohlížeče pro nakupování v e-shopech givt.cz »


© 2018 | Pomůžu jak můžu, z.s.

IČ: 075 95 930 | č.ú. (CZK): 2701537846/2010 | č.ú. (€): 2301537847/2010

www.pomuzujakmuzu.cz | info@pomuzujakmuzu.cz

 

INFORMACE O DĚNÍ V JEMENU

Zde naleznete linky na nejaktuálnější novinky z Jemenu z českých i světových pramenů