Jídelna má zajištěny prostředky do dubna 2020. Odesláno dalších 240.000 Kč.

27. 1. 2020

Těm z vás, kteří sledujete pohyb na transparentním účtu naší organizace určitě neuniklo, že jsem odeslali další prostředky do Sanaa. Tentokrát ve výši 240.000 Kč, což je při dnešním kurzu 10.526 amerických dolarů. Tato částka zajistí dětem a ženám z naší kuchyně každý den jídlo na dobu následujících tří měsíců, tedy do konce dubna 2020.

Věříme, že za tu dobu se nám podaří s vaší pomocí dát dohromady další prostředky. Situace v Jemenu je čím dál složitější a nelepší se ani přes dohody o příměří. Vzájemné útoky pokračují a nejvíce trpí ti nejnevinnější. Děti. Někdo říká, že svět je příliš veliký, aby jej změnilo pár nadšenců a všichni jsme si vědomi, že rozměr hladu ve světě je obrovský. A víme, že 166 lidí -  maminek, babiček, dětí, o které se snažíme aspoň trochu postarat, je kapkou v oceánu utrpení. Přesto, oceán je tvořen kapkami. Čím více nás, kapek bude, tím více dokážeme.
Děkujeme, že pomáháte, jak jen můžete!

 

Přidejte se k nám, ať započaté práce a hlavně pomoc může pokračovat.

Nastavte si měsíční příkaz k úhradě – 333 Kč uživí člověka celý měsíc. To za to stojí!

Číslo Transparentního korunového účtu (CZK): 2701537846/2010

Číslo Transparentního Euro účtu (€): 2301537847/2010

Sbírka na darujme.cz »

Plugin do prohlížeče pro nakupování v e-shopech givt.cz »

 


© 2018 | Pomůžu jak můžu, z.s.

IČ: 075 95 930 | č.ú. (CZK): 2701537846/2010 | č.ú. (€): 2301537847/2010

www.pomuzujakmuzu.cz | info@pomuzujakmuzu.cz