Tomáš a Lucie věnovali ženám a dětem v Jemenu 100 000 Kč

21. 2. 2020

Na konci roku se nám všem v Pomůžu jak můžu zatajil dech, když  na účet projektu byla přičtena neuvěřitelná částka ve výši 100 000 Kč. O pár dnů později se ozvali její dárci s tím, zda bychom se mohli sejít a povědět jim o projektu více osobně. Sešli jsme se a chtěli vám o tom krásném setkání napsat podrobně. Přesně vylíčit o koho se jedná, jak se jmenuje jejich společnost, jak se jmenují oni. Jenže oni nechtěli, abychom to udělali. Jsou neskutečně normální, ale také skromní a inspirativní. Aspoň toto máme potřebu s vámi sdílet.

Bylo skvělé pocítit podporu jakou dávají podobným projektům. Pomůžu jak můžu totiž není jediná humanitární organizace, kam jejich podpora míří. Je jich mnoho a pomáhají i v Česku. Bylo skvělé se potkat osobně s lidmi, kteří, stejně jako vy, chápou, co všechno se ve světě děje a že to vše je i tak trochu věc každého z nás. Bylo to setkání s mladými lidmi, kteří mají malé děti, s manželi, kteří mají více, než velmi dobře prosperující firmu, ale také malé hospodářství a mohou s klidem říci, že se nemůžou dělit a musí „odkládat na horší  časy". Určitě dělají zodpovědně i to. Také ale neváhají věnovat nemalou část svých prostředků komusi kdesi daleko. Jen tak? Ne. "Děláme to proto, protože ti lidé to potřebují a my máme nadbytek a povinnost pomáhat potřebným. Procestovali jsme kus světa, velkou část života strávili v nejchudších a zároveň překrásných částech jihovýchodní Asie. Známe bídu nejen tamních oblastí a víme, že my máme, zatím, to štěstí, že rozdáváme z nadbytku. A ne tak úplně naší zásluhou. Vždycky mně fascinoval příběh jednoho muže z Indie, který ze své země odjel, zbohatl, ale nikdy nezapomněla na svou matku, která sama živila čtyři děti, včetně jeho, vydělala méně, než rodina potřebovala, ale vždy malou část odložila i pro ty, kteří nemají ani to co ona a její děti," říkal nám zamyšleně Tomáš.

Cítíme, že tak trochu mluvil za vás všechny, kteří pomáháte a kteří mnohdy věnujete ze svého ne příliš velkého nadbytku své prostředky někomu, kdo je na tom mnohem, ale mnohem hůř. Naprostá většina hladovějících lidí si chudobu nevybrala. Nemůžou za to, že se narodili do války, nebo že přišly obrovské problémy s dlouhodobou nepřízní počasí nebo naopak krátkodobé ničivé vlivy, jako jsou například povodně, které zdevastovaly veškerou rodu. Nemůžou za celou historii drancování jejich domoviny, nemůžou za odliv mozků těch, pro které je lákavější hledat dobré živobytí v zahraničí, než pomáhat zlepšovat poměry doma. Velmi často jde o lidi, kteří jsou ve špatný čas na špatném místě a nemají žádnou šanci sami něco změnit k lepšímu. My můžeme.

Děkujeme všem, kteří jste v tom s námi a pomáháte, jak můžete! 

 

Přidejte se k nám, ať započaté práce a hlavně pomoc může pokračovat.

Nastavte si měsíční příkaz k úhradě – 481 Kč uživí člověka celý měsíc. To za to stojí!

Číslo Transparentního korunového účtu (CZK): 2701537846/2010

Číslo Transparentního Euro účtu (€): 2301537847/2010

Sbírka na darujme.cz »

Plugin do prohlížeče pro nakupování v e-shopech givt.cz »

 


© 2018 | Pomůžu jak můžu, z.s.

IČ: 075 95 930 | č.ú. (CZK): 2701537846/2010 | č.ú. (€): 2301537847/2010

www.pomuzujakmuzu.cz | info@pomuzujakmuzu.cz