Pomoci do Jemenu je stále méně. Vlády dávají ruce pryč, zůstávají jen některé organizace a hlavně pomoc jednotlivých, soukromých dárců.

2. 6. 2020

Podle zpráv OSN letos do Jemenu dorazí rekordně málo peněz. Státy se soustředí na vlastní problémy spojené s pandemií a i přes všemožné výzvy je málo zemí, které přispívají na pomoc ve zdevastovaném Jemenu. Pomoc a podpora, kterou poskytují dárci dětem a ženám v Jemenu prostřednictvím naší organizace Pomůžu, jak můžu, tak nabývá dalšího významu.

Vše je o to cennější, že dary lidí z České republiky, USA nebo Velké Británie Sabinině jídelně v Sanaa stále více inspirují samotné Jemence k pomoci holčičkám a klukům, jejich maminkám či babičkám, které zůstaly kvůli válce bez možnosti výdělku, hladové a prakticky na ulici. Jedno řádné teplé jídlo denně je pro ně všechny přímo spásou.

„Ve válce si každá rodina snaží uchovat aspoň nějakou rezervu, finanční nebo materiální, přesto neodmítne nikdy prosebníka či potřebného, tak to tady chodí. Ale to se týká nárazové pomoci jednotlivcům. Teď, když díky Pomůžu jak můžu lidé kolem mne vidí, jak mohou pomoci celým rodinám najednou, začali nám také dávat dary. Obzvlášť v době Ramadanu (letos od 24. 4. – 23. 5. 2020) jsou lidé štědří k nejpotřebnějším a byli i k našim rodinám. Dovolte nám je vyjmenovat. Jen tak jim můžeme poděkovat i na našich stránkách. Pan Abdullah Ali Al Dailami přispěl k prvnímu svému daru ve výši 50 000 YR (cca 4800 Kč) dalšími 200 000 YR (cca 19 000 Kč), rodina pana Khalida Rasy nám přinesla 10 kg ryze a pan Ezzi Abdo Al Ahwal poslal na jídelnu 49 600 YR (cca 4 500 Kč),“ podává zprávu o novém rozměru podpory Pomůžu jak můžu Sabina prostřednictvím WhatsAppu.

Hluboce děkujeme všem! Všechny „naše“ děti vás potřebují tak moc!

 

Přidejte se k nám, ať započaté práce a hlavně pomoc může pokračovat.

Nastavte si měsíční příkaz k úhradě – 481 Kč uživí člověka celý měsíc. To za to stojí!

Číslo Transparentního korunového účtu (CZK): 2701537846/2010

Číslo Transparentního Euro účtu (€): 2301537847/2010

Sbírka na darujme.cz »

Plugin do prohlížeče pro nakupování v e-shopech givt.cz »

 


© 2018 | Pomůžu jak můžu, z.s.

IČ: 075 95 930 | č.ú. (CZK): 2701537846/2010 | č.ú. (€): 2301537847/2010

www.pomuzujakmuzu.cz | info@pomuzujakmuzu.cz