Je to rok, co jsme otevřeli

14. 10. 2020

V září tomu byl přesně rok, co se nám a vám podařilo otevřít kuchyni pro hladovějící lidi v Sanaa. Níže najdete cíle, které jsme si stanovili naplnit a jak se nám to povedlo.

Cíle Pomůžu, jak můžu, z. s. pro rok 2019:

a) Zajistit transparentní převod-dodání finančních prostředků do Sanaa.

V průběhu roku od června 2019 do prosince 2019 bylo převedeno celkem 390 000 Kč.

b) Zabezpečit prostor a zahájit chod veřejné přípravny jídel (suroviny, personál, materiál, energie) pro nejohroženější skupiny a koordinaci jeho výdeje. Strava je určena lidem se speciálním potvrzením z místní radnice. O chod organizace v místě se stará výhradně místní komunita.

c) Zajistit jedno teplé jídlo denně pro nejohroženější skupiny. Počet odbavených osob bude vždy odvislý od aktuálních finančních prostředků.

V průběhu roku 2019 bylo evidováno a k dnešním dni je 166 osob.

d) Prostřednictvím internetových stránek, sociálních sítí a mediálních partnerů zprostředkovávat maximální množství informací o Jemenu – současná situace vs. turismus, přírodní krásy a bohatství, lidé, řemesla, produkty.

V roce 2019 byly informace zaměřeny primárně na probíhající konflikt a stav společnosti z pohledu humanitární krize. Pro rok 2020–2021 plánujeme rozšířit celkovou komunikaci dle výše uvedeného záměru s cílem umožnit dárcům hlubší poznání oblasti našeho působení a všech lidí v projektu na české jemenské straně.

e) Spolupracovat s relevantními fungujícími nevládními organizacemi v ČR, Jemenu a ve světě.

Navázán pravidelný kontakt s Ministerstvem zahraničních věcí ČR, dále konzultace s organizacemi Integra a Mary´s Meals.

f) Zajistit krabičky na jídlo místo sáčků, spustit motivační program pro jejich používání. Ekologický benefit: místo tradičních jednorázových plastových sáčků, do kterých všude v Sanaa vydávají jídlo pro celou rodinu, se budou užívat pevnější omyvatelné plechové krabičky. Každá registrovaná rodina dostane jednu krabičku při otevření kuchyně a strávníci si budou krabičky denně nosit. Systém motivací-kdo nebude zapomínat krabičky může se každý zúčastnit pravidelného losování o potravinový balíček.

Podařilo se realizovat úspěšně v plné míře.

g) Dát práci a možnost výdělku místním lidem.

Po celý rok měli díky pomoci dárců prostřednictvím naší organizace pravidelný příjem 4 lidé – kuchař, pomocník, projektový manažer a manažer kuchyně.

Cíle pro rok 2019 byly splněny. Navíc se povedlo zapojit do dárcovství i místní komunitu, Jemence v Sanaa i mimo něj. Naši přátelé v Sanaa, kteří projekt řídí, dokázali také brilantně reagovat na katastrofální situaci v zemi v souvislosti se šířením COVID-19 a za přísných podmínek udržet jídelnu v chodu.  Toto vše považujeme za velký úspěch všech, kteří projekt podporují nebo pro něj pracují.

 


© 2018 | Pomůžu jak můžu, z.s.

IČ: 075 95 930 | č.ú. (CZK): 2701537846/2010 | č.ú. (€): 2301537847/2010

www.pomuzujakmuzu.cz | info@pomuzujakmuzu.cz